BeautyPlus_20190804041141545_save.jpg
 
Ammattimainen Coaching - Professional Coaching
 
 
   Coachaan sekä organisaatioita että yksilöitä saavuttamaan potentiaalinsa, asiakaslähtöisesti. 

 

Coaching - tarkoittaa tavoitteellista kehittämisprosessia, jossa ammattimainen coach kulkee valmennettavan asiakkaan tai ryhmän rinnalla asiakkaan identifioimaa tavoitetta kohti. Tässä prosessissa asiakas johtaa coachin tuella omaa kehittymistään tavoitteeseen. Ammattimaisen coachin rooli on siis tukea asiakasta oivaltamaan omat kykynsä, joilla tavoite voidaan saavuttaa. Tärkeää on coachin tarjoama tuki asiakkaan kehitykselle sanoista tarkoituksenmukaisiin tekoihin.

Coachina en ota johtavaa roolia suhteessa asiakkaaseen. Koska coach ei neuvo tai anna valmiita vastauksia, vaan tukee asiakasta löytämään itse ratkaisut omiin haasteisiinsa. Siksi coaching sopii kaikille. Coach siis auttaa asiakasta oivaltamaan omat kykynsä jotta tavoitteellinen suunta pystytään identifioimaan ja etenemään päämäärätietoisesti tähän suuntaaan. Näin asiakas pystyy hyödyntämään kykyjään aiempaa paremmin.  Coach varmistaa tavoitteellisen tekemisen tukemalla asiakasta erilaisilla työkaluilla jotka on räätälöity asiakkaalle coachaamisprosessin eri vaiheisiin. Coachingin onnistuminen edellyttää että asiakkaalla on tahto oman prosessin onnistumiseen.

Yhteystiedot
Kalim Ul Masih

coaching@kalimulmasih.com

+358 45 322 0460

 


 

  • Twitter
  • LinkedIn